Hayvan Barınağına Ziyaret

30 09-2016

Hayvan sevgisi ve onları koruma ile ilgili duyarlılık oluşturmak adına 4 ekim salı günü saat 10:00 da HAYVAN BARINAĞI'NA gidilecektir.